Nog klachten na een depressie?


In de HERSTEL-studie wordt de inzet van een computerspel als aanvulling op terugvalpreventie training onderzocht. Momenteel zijn we bezig met een kortdurende pilot van de HERSTEL-studie. U kunt hier informatie over de pilot vinden. De onderstaande tekst betreft het hoofdonderzoek van de HERSTEL-studie.

Het onderzoek wordt volledig online uitgevoerd, via beeldbellen, online vragenlijsten en testen en telefonische afspraken. Als u deelneemt, doorloopt u de volgende stappen:

Vooronderzoek
Met het vooronderzoek wordt gekeken of u bij de studie past. Dit wordt gedaan door een interview af te nemen bij u.

Vragenlijsten en testen
Deelnemers krijgen vervolgens een aantal online vragenlijsten en testen opgestuurd. Deze kunnen via internet ingevuld worden.

Behandeling
Behandeling duurt 8 weken. Loting bepaalt of u Terugvalpreventie Training met of zonder Uitdagend computerspel krijgt.

Testen en interview
Na behandeling krijgt u opnieuw online vragenlijsten en testen opgestuurd en wordt er een interview afgenomen.

Vragenlijsten
U ontvangt maandelijks online vragenlijsten.

Eindonderzoek
Ter afsluiting zal er een eindonderzoek plaatsvinden. Dit is vergelijkbaar met het vooronderzoek.