Depressie

Informatie over gedeeltelijk herstel

Heeft u nog depressieve klachten na (behandeling van) een depressie? Dit komt vaak voor: 32-45% van de mensen herstelt maar deels van een depressie. Hieronder vindt u informatie over depressie en gedeeltelijk herstel hiervan.

Een op de vijf Nederlanders krijgt een depressie gedurende het leven. Tijdens een depressie voelen mensen zich vaak somber (bijvoorbeeld leeg, verdrietig of hopeloos) of hebben ze minder interesse of plezier in de activiteiten die ze doen. Wanneer dit gevoel minimaal twee weken aanhoudt en er minimaal vijf andere kenmerken van een depressie aanwezig zijn, spreken medische professionals meestal van een depressie.

Andere kenmerken van depressie zijn:

     

     

     

Wat is gedeeltelijk herstel?

Wanneer enkele kenmerken van een depressie ook na herstel aanwezig blijven, spreken we over gedeeltelijk herstel. Iemand voelt zich bijvoorbeeld minder somber door de behandeling, maar heeft nog steeds moeite met nadenken of concentreren. Gedeeltelijk herstel gaat gepaard met een hoger risico op terugval. In de HERSTEL-studie onderzoeken we daarom een nieuwe aanpak om tot volledig herstel te komen.

Websites

Wil je meer informatie over depressie of gerelateerde onderwerpen? Zie ook deze websites:

Depressie Vereniging

MIND