Deelnemers gezocht voor pilot!

Om te testen of het hoofdonderzoek goed uitgevoerd wordt, is een kortdurende pilot opgezet. Daarvoor zijn we opzoek naar volwassenen die gedeeltelijk hersteld zijn van een depressie. Heeft u nog restklachten na een depressie? Doe mee met de pilot van de HERSTEL-studie! Aanmelden kan hier.

Deelname aan de pilot duur in totaal 3 maanden omvat:

Vooronderzoek
Deelname start met een vooronderzoek. In een interview wordt gekeken of het onderzoek bij u past.

Vragenlijsten en testen
Deelnemers ontvangen vragenlijsten, die zelfstandig online ingevuld worden.

Behandeling
Behandeling duurt 8 weken en bestaat uit Terugvalpreventie Training en Uitdagende computerspellen

Vragenlijsten en testen
Deelnemers ontvangen vragenlijsten, die zelfstandig online ingevuld worden.

Eindonderzoek
Ter afsluiting wordt er een interview afgenomen.